Thursday, March 4, 2010

Yudisium

Yudisium Strata 1,

Semesta Ganjil Tahun Akademik 2009/2010

Jurusan Aqidah Filsafat, Perbandingan Agama dan Tafsir Hadits

Fakultas Ushuluddin, IAIN Ar-Raniry

Banda Aceh


Tahniah aku ucapkan kepadamu sahabatku sekalian,


Aku kagum dengan kegigihan dan semangat juang kalian semua,

Jadilah pemuda yang kuat dan sentiasa bersemangat waja,

Seperti harapan Umar al-Khattob,

Pemuda yang kuat dan berani yang mampu menegakkan Kalimatul Hak,

Pemuda yang takkan rebah bila angin taufan Kemodenan Dunia Melanda,

Takkan Goyah dengan kecantikkan Para Wanita,

Takkan lenyap di telan Kuasa Dan Pangkat,

Semoga ilmu di dada sentiasa bermanfaat dan berguna di saat hilang arah dan tujuan.

Berjuanglah, berbaktilah dan beramallah dengan ilmu yang kamu perolehi.


UCAPAN SEKALUNG TAHNIAH DARIKU UNTUKMU SAHABAT


Sahabatku,


Kebahagiaan seorang hamba adalah,

Setiap bertambah ilmunya akan bertambah pula,

rendah hatinya, Rahmatnya, dan kasih sayangnya.

Dan setiap kali bertambah amalnya akan bertambah pula,

rasa takut, dan kehati-hatiannya,

Semakin bertambah umurnya berkurang keinginan nafsunya,

Bertambah hartanya bertambah pula

kemurahan hatinya

Semakin bertambah kemampuan dan jabatan bertambah pula,

kedekatannya dengan manusia serta semakin dapat menyelesaikan masalah mereka.


Sahabatku,


Kesengsaraan bagi seorang hamba adalah,

Semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah pula

kesombongan, dan kebigunggannya,

Semakin bertambah umurnya, semakin bertambah pula

kebanggan dan penghinaan terhadap manusia serta kepercayaan yang berlebihan terhadap diri sendiri,

Semakin bertambah umurnya bertambah pula keseriusannya,

Semakin bertambah hartanya, semakin bertambah kebakhilannya,

Semakin bertambah kedudukan dan wibawanya bertambah pula kesombongan dan kelalaianya.


Ini semua merupakan ujian dari Allah yang menimpa siapa saja dari hamba-Nya, sebahagian ada yang bahagia sementara ada sebahagian yang sengsara.

No comments:

Post a Comment